Informace o pobytu


Kde budete bydlet?

Terapie tmou je poskytována ve dvouch pobytových jednotkách umístěných v zahradě, v blízkosti potoka, lesa a luk. Místnosti jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením včetně sprchy, aktivním větráním, topením, postelí, křeslem a doplňky – koberec, meditační polštářky, hudební nástroje, přehrávačem apod

Místnosti jsou samostatné, tzn. že jsou oddělené od jiných prostor a jsou využívané pouze pro pobyty ve tmě. Místnosti jsou dokonale zatemněné, velmi dobře odhlučněné a zamykatelné. Současně si můžete v místnosti kdykoli rozsvítit, místnost opustit či po opuštění posedět venku.

Jednou denně Vás navštíví opatrovník s jídlem, pitím a možností splnit jakékoli Vaše další přání. Po celou dobu máte k dispozici čerstvé ovoce, sušené ovoce a ořechy a chutnou vodu z naší studny.

Náš tým

Náš tým je tvořen celkem dvěma opatrovníky, současně spolupracujeme s dvěma odoborníky z oblasti psychologie a fyziologie z Ostravské univerzity Mgr. Markem Malůšem, Ph.D. a RNDr. Pavolem Švorcem, PHD.
Roman Barták
Roman Barták
zakladatel a ředitel Centra, opatrovník

Vzděláním jsem krajinný ekolog, přes čtvrt století profesionálně působící v ochraně přírody – především manažer chráněných lokalit a PR aktivit, včetně práce s veřejností.

Od roku 2012 každoroční trávím pobyty ve tmě, od roku 2013 terapii terapie tmou poskytuji. Na terapii tmou mne fascinuje především její jednoduchost v souvislosti s její vysokou účinností, včetně dlouhodobého, částečně i trvalého pozitivního dopadu.

Předmětem mého zájmu jsou také další formy sebepoznání např. holotropní dýchání, meditace, indiánské potní chýše, či trávení času o samotě v přírodě.

Daniel Procházka
opatrovník

Terapií tmou se zabývám od roku 2019. Především mě u ní zaujala její nenásilná a nemanipulativní podoba.

O seberealizaci se zajímám již více než pět let mimo terapii tmou zkoumám hlavně neduální učení, jehož kořeny nacházím v učeních z různých koutů světa.

Roman Barták

V čem jsme jedineční?

Centrum terapie tmou v Kozlovicích je v současné době jediným poskytovatelem v České republice, kde probíhají speciální pobyty ve tmě, jejichž primárním účelem je výzkum vlivů na lidský organismus. Tento výzkum probíhá ve spolupráci s Katedrou psychologie a Ústavem fyziologie a patofyziologie Ostravské univerzity a v roce 2015 se jednalo o dvoudenní a třídenní pobyty, v roce 2016 jde o čtyřdenní pobyty. Účastníky výzkumu jsou studenti psychologie a dalších oborů. Jedná se o ojedinělý světový výzkum, který navazuje na výzkumy započaté minulém století v USA a unikátně tyto výzkumy rozšiřuje do oblastí psychofyziologie a fyziologie. Výzkum byl prezentován v ČR i zahraničí, včetně nejvýznamnější světové konference zaměřené na metody omezené zevní stimulace (kam terapie tmou spadá) v Portlandu či univerzitě ve Vancouveru.

Cíle výzkumu jsou zaměřeny na několik oblastí lidské psychologie a fyziologie v souvislosti s jejich změnami před pobytem a po jeho ukončení.. V rámci psychologie jsou sledovány kognitivní nebo-li poznávací funkce (celkem 12 testů). Ty zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování. Dále jsou sledovány osobnostní parametry pomocí sebeposuzujících dotazníků a motivační a prožitkové charakteristiky včetně hodnocení výhod/nevýhod pramenící z pobytu účastníků.

V rámci fyziologie jsou zkoumány efekty psychofyziologické procesy, základní parametry krevního obrazu a vliv na lidský zrak (celkem 8 testů). Pozornost je zaměřena na měření EKG, srdečního tepu a jeho variability, krevního tlaku, doplňkově je zjišťována změna váhy. V rámci sledování lidského zraku je měřena zraková ostrost, barvocit a kvalita periferního vidění.

Výsledky výzkumů nejsou v současné době ještě známy, protože výzkum a vyhodnocení výsledků stále probíhá. Předběžně se však jeví, že čtyřdenní pobyty již vykazují zásadnější změny než pobyty kratší, přičemž pozitivní posuny se objevují v kognitivních funkcích, srdečním tepu a dochází i ke zlepšení zraku.

Odkazy a další informace

Videa
Audio
Články
Odborné práce