Centrum terapie tmou

Terapie tmou

je cestou k sebepoznání

Centrum terapie tmou v Kozlovicích je tvořeno vícero aktivitami, které spojuje téma terapie tmou. Konkrétně je to především poskytování pobytů ve tmě a výzkum vlivu pobytů ve tmě na lidský organismus.

Naše filozofie je postavena na tom, že pobyt ve tmě bývá pro člověka jedním z nejzajímavějších a současně nejpřínosnějších zážitků v životě. Usilujeme o to, aby klient trávil svůj pobyt ve tmě v co nejpříjemnějších podmínkách. A podle ohlasů těch, co naši tmu navštívili za dobu její pětileté existence, se nám to daří.

Našim cílem je stát co nejvíce při vás, s využitím našich dlouholetých zkušeností s poskytováním terapie tmou i díky našim osobním každoročním pobytům ve tmě. Snažíme se vyjít každému klientovi vstříc jeho individuálním požadavkům co se týká vybavení pobytové místnosti, úpravou jídelníčku a dalším speciálním požadavkům. Váš spokojený pobyt u nás a přínosy z něj jsou pro nás prioritou.

 

Léčba tmou je poskytována ve dvou pobytových jednotkách, z nichž první je provozována od roku 2013. Jednotky jsou různorodé svou velikostí, polohou, vybavením i zaměřením na způsob trávení pobytu. Standardem je vlastní sociální zařízení, aktivní větrání, postel, křeslo, koberec a neposlední řadě výborné jídlo, které Vám doneseme jednou denně. Při té příležitosti probíhá osobní rozhovor.

Výzkum terapie tmou probíhá od počátku poskytování pobytů. Zpočátku ve spolupráci s Katedrou psychologie olomoucké univerzity, později s Katedrou psychologie a Ústavem fyziologie a patofyziologie Ostravské univerzity. Výzkum byl prováděn na dobrovolné bázi s klienty terapie tmou z řad veřejnosti, od roku 2015 probíhá systematicky za účasti studentů psychologie a příbuzných oborů.

Terapii tmou nedoporučujeme pro osoby: užívající psychofarmaka, v psychiatrické péči, v depresivních stavech, v úzkostných stavech, klaustrofobikům, závislým na drogách (i náruživý piják kávy si ve tmě projde svým abstinenčním procesem). Ve výjimečných případech je Váš pobyt ve tmě je konzultován s psychology působícími v oblasti klinické psychologie

V neposlední řadě působí v Centru terapie tmou terapeuticky sama úchvatná okolní beskydská příroda. Ta hraje důležitou roli při nástupu a především při výstupu ze tmy. Všechny pobytové místnosti lze ale také odtemnit a využít je formou meditačního ústraní. Do budoucna plánujeme rozšířit aktivity spojené s terapií přírodou formou meditačního ústraní nejen v Beskydech.

"Ti, již se bojí tmy, nemají tušení, co dokáže světlo."

KATASAI RAKSHASA