Prezentace výzkumu terapie tmou v zahraničí


Pomalu nám končí třetí kolo (třetí rok) výzkumu, přesněji pobyty ve tmě, které absolvují studenti za účelem výzkumu. Výsledky budou samozřejmě dál teprve zpracovávány, ale v nejbližších měsících budou také prezentovány na významných zahraničních konferencích.

V měsící srpnu bude Mgr. Marek Malůš, Ph.D. představovat naše výsledky v oblasti psychologie na konferenci zaměřené na floating v Portlandu v USA. RNDr. Pavol Švorc, PhD. pak bude prezentovat v Rio de Janeiru v Brazílii výsledky na konferenci Světové unie fyziologických věd. Prezentace bude zaměřena na pozitivní vliv terapie tmou na srdeční činnost (srdeční tep a variabilitu srdečního tepu). V září pak budou na konferenci Federace evropských fyziologických věd ve Vídni prezentovány výsledky pozitivního vlivu nejen na srdeční činnost, ale také na automní nervový systém a zrak, především ozdravení oční sítnice.