Pobyt ve tmě a půst


Občas se u klientů setkáváme se zájmem spojit pobyt ve tmě s půstem. Zkušenost je taková, že není nejlepší volbou začínat pobyt a půst současně. Obě tyto věci jsou silnou změnou pro lidský organismus i psychické rozpoložení, člověk se může dostat do situace, kdy má hlad tendenci vyhnat ho ze tmy. Určitě není problém, přijít již do tmy v půstu a pokračovat v něm při pobytu ve tmě. Stejně jako začít půst po počáteční aklimatizaci ve tmě, kdy stejně chuť k jídlu klesá.