Centrum terapie tmou

"Zatím mohu říct, že se mi krásně pročistily smysly a tělo. Zároveň i mé vnímání reality je jakoby dvojí a dokážu k věcem přistupovat s pohodovým odstupem... ale i postaru dle navyklých způsobů a vědomě si vybírám jaký způsob použiju :). Už dlouho vím, že všechno co se děje, je v naprostém pořádku a teď to mohu i lépe sledovat pocitově." Kateřina

V čem jsme jedineční...

Centrum terapie tmou v Kozlovicích je v současné době jediným poskytovatelem v České republice, kde probíhají speciální pobyty ve tmě, jejichž primárním účelem je výzkum vlivů na lidský organismus. Tento výzkum probíhá ve spolupráci s Katedrou psychologie a Ústavem fyziologie a patofyziologie Ostravské univerzity a v roce 2015 se jednalo o dvoudenní a třídenní pobyty, v roce 2016 jde o čtyřdenní pobyty. Účastníky výzkumu jsou studenti psychologie a dalších oborů. Jedná se o ojedinělý světový výzkum, který navazuje na výzkumy započaté minulém století v USA a unikátně tyto výzkumy rozšiřuje do oblastí psychofyziologie a fyziologie. Výzkum byl prezentován v ČR i zahraničí, včetně nejvýznamnější světové konference zaměřené na metody omezené zevní stimulace (kam terapie tmou spadá) v Portlandu či univerzitě ve Vancouveru.

Cíle výzkumu jsou zaměřeny na několik oblastí lidské psychologie a fyziologie v souvislosti s jejich změnami před pobytem a po jeho ukončení.. V rámci psychologie jsou sledovány kognitivní nebo-li poznávací funkce (celkem 12 testů). Ty zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování. Dále jsou sledovány osobnostní parametry pomocí sebeposuzujících dotazníků a motivační a prožitkové charakteristiky včetně hodnocení výhod/nevýhod pramenící z pobytu účastníků.

V rámci fyziologie jsou zkoumány efekty psychofyziologické procesy, základní parametry krevního obrazu a vliv na lidský zrak (celkem 8 testů). Pozornost je zaměřena na měření EKG, srdečního tepu a jeho variability, krevního tlaku, doplňkově je zjišťována změna váhy. V rámci sledování lidského zraku je měřena zraková ostrost, barvocit a kvalita periferního vidění.

Výsledky výzkumů nejsou v současné době ještě známy, protože výzkum a vyhodnocení výsledků stále probíhá. Předběžně se však jeví, že čtyřdenní pobyty již vykazují zásadnější změny než pobyty kratší, přičemž pozitivní posuny se objevují v kognitivních funkcích, srdečním tepu a dochází i ke zlepšení zraku.

Historie výzkumu terapie tmou

Zahraniční výzkumy prováděné od 70. let minulého století v USA ukazují, že terapie tmou již krátkodobé variantě (24h) podporuje kognitivní procesy (př. paměť, učení či řešení praktických problémů). Dále může být pobyt v takovém prostředí především z pohledu odpočinku od dlouhodobé zátěže, zvládání stresu, léčbě hypertenze, snižování hmotnosti a podpoře kreativity. Podle Petere Suedfelda terapie tmou ve spojení s jinými terapeutickými technikami může pozitivně ovlivňovat změnu postojů, které mohou být pro jedince problematické. Mimo jiné hovoří hlavně o změnách návykového chování: přejídání, konzumace alkoholu a kouření.

"Nejsme to, co jsme. Jsme temnota hledající světlo sama v sobě."

DEJAN STOJANOVIC