Centrum terapie tmou

Terapie tmou

je cestou k sebepoznání

Centrum terapie tmou v Kozlovicích je tvořeno vícero aktivitami, které spojuje téma terapie tmou. Konkrétně je to poskytování pobytů ve tmě, výzkum vlivu pobytů ve tmě na lidský organismus a v případě potřeby garance psychologa včetně terapeutické podpory.

Naše filozofie je postavena na tom, že pobyt ve tmě bývá pro člověka jedním z nejzajímavějších a současně nejpřínosnějších zážitků v životě. Na jeho počátku je často sice jemná, přesto neodolatelná touha vyzkoušet pobyt ve tmě jako zajímavou životní výzvu. Tma si Vás jednoduše zavolá. Následuje dlouhodobé rozhodování, vyjednávání s nejbližšími... Pak přijde pobyt ve tmě, silné zvnitřnění, nadšení i konkrétní přínosy z jeho absolvování v běžném životě. Často pak přicházejí i pobyty další.

Usilujeme o to, aby člověk trávící pobyt ve tmě, měl co nejpříjemnější podmínky. Naše práce je pečovat o Vás. Snažíme se vyjít každému klientovi vstříc jeho individuálním požadavkům co se týká vybavení pobytové místnosti nebo úpravou jídelníčku. Váš dojem bezpečí a klidu je pro nás prioritou.

"Plet jsem se, když jsem říkal, že na mě pobyt nepůsobil. V tu chvíli jsem to tak cítil. Teď to cítím jinak, i když dnes už prožitky vyprchaly, pořád mám pocit, jako bych navštívil, když to trochu přeženu, jiný svět. Bude to znít možná hrozně, ale jako by to byl svět klidu, rozvahy a dobra a teď jsem zpět v běžném neklidném sobeckém prostředí." Tomáš

Léčba tmou je poskytována v celkem čtyřech pobytových jednotkách, z nichž první je provozována od roku 2013. Jednotky jsou různorodé svou velikostí, polohou, vybavením i zaměřením na způsob trávení pobytu. Standardem je vlastní sociální zařízení, aktivní větrání, postel, křeslo, koberec a neposlední řadě výborné jídlo, které Vám doneseme jednou denně. Při té příležitosti probíhá osobní rozhovor.

Výzkum terapie tmou probíhá od počátku poskytování pobytů. Zpočátku ve spolupráci s Katedrou psychologie olomoucké univerzity, později s Katedrou psychologie a Ústavem fyziologie a patofyziologie Ostravské univerzity. Výzkum byl prováděn na dobrovolné bázi s klienty terapie tmou z řad veřejnosti, od roku 2015 probíhá systematicky za účasti studentů psychologie a příbuzných oborů.

Terapii tmou nedoporučujeme pro osoby: užívající psychofarmaka, v psychiatrické péči, v depresivních stavech, v úzkostných stavech, klaustrofobikům, závislým na drogách (i náruživý piják kávy si ve tmě projde svým abstinenčním procesem). Ve výjimečných případech je Váš pobyt ve tmě je konzultován s psychology působícími v oblasti klinické psychologie

V neposlední řadě působí v Centru terapie tmou terapeuticky sama úchvatná okolní beskydská příroda. Ta hraje důležitou roli při nástupu a především při výstupu ze tmy. Všechny pobytové místnosti lze ale také odtemnit a využít je formou meditačního ústraní. Do budoucna plánujeme rozšířit aktivity spojené s terapií přírodou formou meditačního ústraní nejen v Beskydech.

"Ti, již se bojí tmy, nemají tušení, co dokáže světlo."

KATASAI RAKSHASA