Centrum terapie tmou

06. 05. 2018

10 důvodů proč jít do tmy

1) Pořádně se vyspat

2) Ujasnit si životní priority

3) Potkat se sám se sebou

4) Týdenní digitální detox

5) Zjistit, jak snáším samotu

6) Pomalu a vědomě jíst

7) Zklidnit svou ustaranou mysl

8) Prohloubit (začít) meditační praxi

9) Spatřit svou životní vizi

10) Nechat se překvapit, co přijde...

03. 02. 2018

Stačí žít všímavě?

Ať se snažíme žít všímavě jak chceme, většinu času fungujeme jako tělo s jakýmsi automatickým počítačem v hlavě. Můžeme ovlivnit to, na co budeme myslet? Můžeme ovlivnit to, jak se nám zahojí odřenina? Můžeme ovlivnit to, jaká emoce nastane po další nepříjemné poznámce naší ženy?

Oblíbeným doporučením k přiblížení se sobě bývá dostat se do přítomnosti. Velmi mocné! Každou volnou chvilku vyplňujeme vědomým dýcháním, jógovými pozicemi nebo pozorováním pocitů ve svém těle. Všímavě můžeme řídit auto, odemykat dveře, běhat, zkrátka cokoliv. Ne nadarmo se z „mindfullness režimu“ stal marketingový magnet, protože všímavě se dá dělat opravdu cokoliv...

Být v kontaktu se sebou je první krok. Dalším stupněm je neztotožňovat se s myšlenkami a hodnocením ve své hlavě. Tady už jsme na tenčím ledě. Náš vnitřní komentátor je neustále připraven vše uchopovat, škatulkovat a hodnotit. Jak mám nevěřit svým myšlenkám? Vytvořit si od nich odstup tím, že je budeme sledovat z pozice pozorovatele! Já nejsem ten, kdo myslí, já jsem ten, kdo to myšlení pozoruje!

Nyní pod námi led začíná praskat. Jak zůstat v kontaktu se sebou (v přítomnosti, uvědomovat si myšlenky a neztotožňovat s s nimi) a zároveň vědět, co mám dělat? Tady nastupuje přijetí věcí takových jaké jsou. Dobrým příkladem je počasí. My opravdu neovlivníme, jestli bude pršet, když jdeme na výlet. Ovlivníme, jak se budeme v dané situaci chovat. Věci jsou, jak jsou a ještě tak dlouho budou. Nezbývá, než to přijmout.

To už plaveme ve studené vodě. Jak si udržet bdělost a moudrost? V této situaci mi přijde nejmoudřejší požádat o pomoc. Žádáme o pomoc toho, ke komu může dosáhnout naše volání. Partnera, své silové zvíře, živly, energie, vesmír, Boha... Až když se dostaneme v životě do bodu, kdy je něco nesnesitelné (bolest, hlad, nespravedlnost, nemoc), tak naše volání má opravdovou sílu. V tomto nejistém a věčně se měnícím světě jsme ničím, vlajícím stéblem. Nebojme se žádat o pomoc...

15. 12. 2017

Posvátná pauza

V kontextu jakéhokoliv životního rozhodování bych jako prioritu označil pauzu, poodstoupení, nechání věcí být. Je všeobecně známým faktem, že opravdu tvůrčí nápady vznikají na procházkách, při sprchování nebo ve snech. Řešení problému není na ten problém myslet, ale nechat ho chvíli usadit a uvidět řešení v prázdnu. Nápad na nás „padne“.

Kuřákům to nemusíme vysvětlovat, jejich vášeň je ideálním producentem pauz, navíc neocenitelným společenským tmelem. Na chvíli se zastavit od neustálých nároků světa a pozorovat kouř. „Kdo kouří, ten přemýšlí o životě.“

Když se podíváme po sofistikovaných metodách pauzy, tak jako velice účinný způsob poodstoupení je meditace. Pro většinu lidí zní meditace příliš nadpozemsky a nedostižně. Ale meditace na základní úrovni není nic jiného, než vědomé sledování nádechu a výdechu. Pro začátek stačí 5 minut a potom metoda kaisen (metoda pokroku, kdy postupujeme po malých krůčcích). Existují i výborné mobilní aplikace na tuto praxi.

Dnes, kdy jsme od rána v neustálém informačním náletu je schopnost vytvořit si pauzu neocenitelné umění. Přepracování, vyhoření, dlouhodobá únava – ať se přihlásí ti, kterým je kolem 40-ti let a tento stav nezažili. Stále se mluví o efektivitě práce, myslím si, že je potřeba začít mluvit také o efektivitě odpočívání...

Představte si hodinovou pauzu – jídlo a procházka. Představte si odpolední pauzu – kniha, čaj a návštěva. Představte si pauzu na jeden den – výlet, sauna, film. Představte si týdenní pauzu – terapie tmou...

 

03. 12. 2017

Report by Radek

Když jsem si koncem srpna rezervoval 8 listopadových nocí v chatě a k tomu jako přídavek, či spíše úvod na rozehřátí, obřad v potní chýši, nijak zvlášť jsem se nezabýval možným průběhem a žil v klidu s tím, že věci půjdou tak nějak samy.Copak o to, věci samy šly, nejdřív jsem se ale musel vypořádat s faktem, že půjdou jaksi skrze mě a já je budu muset plně přijmout. Znamenalo to tedy plné přijetí pro mě jinak těžko snesitelného vedra a poté dlouhatánské doby v husté tmě tmoucí. Ani jedno z toho pro mne nebylo zpočátku úplně snadné. Jenže ono vám to vlastně ani jinou možnost nedá a v podstatě vedro i tma trpělivě čekají tak dlouho, než vám to dojde. No a když došlo, stal se zážitek z potní chýše jako mávnutím kouzelného proutku skvělým a uvolňujícím a současně i příjemně vonícím po obřadně pálených bylinkách a tma se zhruba po dvou dnech rozsvítila velmi zajímavými barvami a obrazy a stala se bezpečnou a přívětivou.

Je to tedy vlastně prosté: Povolit veškeré napětí, vzdát se sebemenšího odporu a přijmout věci tak jak jsou a ony se skrze nás promění v dary. To se nakonec v obou případech stalo a já sklízel plody v podobě krásných barevných obrazů, zajímavých vizí, návštěv totemových zvířat, zajímavých odpovědí na zajímavé otázky a k tomu prožíval dlouhé hodiny plné přítomnosti, kdy se mi podařilo propouštět veškeré myšlenky a pouze pozorovat prožívané počitky a vjemy, věnovat plnou pozornost skvělému jídlu či zvukům hudebních nástrojů.

No a nakonec přišla báječná odměna. Výstup ze tmy do probouzejícího se jitra krásné beskydské přírody. Měl jsem pocit, že jsem nikdy předtím takovou nádheru neviděl. Do kolotu všedního života jsem se pak vrátil s radostí ze života, ze světla, vnitřně klidný a přesto s rozšířeným vnímáním. Zdá se, že od té doby vnímám citlivěji  energie, zvuky a rozšířilo se mi periferní vidění. Pobyt ve tmě doporučuji všem, kteří chtějí poznat sami sebe a jsou schopni sami se sebou nějaký čas vydržet. No a na závěr moc děkuji terapeutům Tomášovi a Michalovi. Byli opravdu skvělí.       (Radek z Prahy)

31. 10. 2017

Náš článek v říjnovém čísle časopisu Fénix

Letos slaví terapie tmou v Česku desáté výročí. Zdálo by se, že oproti tisícileté tradici ve světě je to časová kapka v moři. Pravdou ale je, že za to desetiletí je terapie tmou u nás velmi úspěšná a stala se i velmi vyhledávanou. Především díky tomu, že jde o velmi jednoduchou, ale přitom vysoce funkční metodu sebepoznání, relaxace apod.
Bez nadsázky lze také říci, že terapie tmou v Česku je významný fenomén, svým způsobem světový unikát. Podle našich informací se většina pro veřejnost dostupných pobytových místností pro terapii tmou na světě nachází právě u nás, v České republice. Ač neexistuje přesný přehled, lze odhadnout, že poskytovatelů bude aktuálně okolo třiceti a „temných komor“ nejspíš přes padesát.
O terapii tmou byly u nás napsány také dvě knihy ze tří existujících. První knihu Terapie tmou napsal PhDr. Andrew Alois Urbiš. Druhou s názvem Průvodce terapií tmou, vydal nyní známý propagátor sebepoznání a osobnostního růstu Vladimír Böhm.
Unikátnost vztahu Česka k terapii tmou spočívá také v tom, že v posledních letech probíhá v rámci světa pouze v České republice výzkum vlivu pobytů ve tmě na lidský organismus. Poslední tři roky pak probíhá výzkum v Centru terapie tmou v Kozlovicích a je vedle oblasti psychologie zaměřen také na vliv na fyziologii člověka. Výsledky byly v letošním roce prezentovány také na významných konferencích ve Vídni, Riu de Janeiru nebo americkém Portlandu.
Co se týče fyziologie, konkrétně byly sledovány tři hlavní oblasti: EKG, HRV (variabilita srdečního tepu) a oční sítnice. A výsledky jsou velmi zajímavé… U EKG se prokázalo snížení tepu, což ukazuje na celkové zklidnění organismu a může mít také pozitivní vliv na lidi se zvýšenou srdeční frekvencí. Výsledky HRV ukazují na zlepšení fyzické kondice, doslova biologické mládnutí organismu.
Úplně nejlepší výsledky se zatím ukazují u oční sítnice. Její citlivost se po výstupu ze tmy zvyšuje, po čase se stabilizuje a vykazuje celkové zlepšení – i při měření po čtyřech měsících po výstupu ze tmy. Jednoduše lze říct, že dochází k ozdravení oční sítnice a zlepšení zraku.
Zatím asi nejzajímavější výzkum probíhal v letošním roce a byl zaměřen na měření hormonů. Prvním je kortizol, jehož zvýšená hladina poukazuje na zátěžové situace. Druhým je melatonin, který se tvoří právě především ve tmě a působí pozitivně na spánkový režim a údajně i proti volným radikálům, rakovině či stárnutí. Na výsledky výzkumů si ovšem musíme počkat až do jara 2018, kdy budou zpracovány.

 

 

08. 10. 2017

Ikigai – to, co mnoho lidí (ve tmě) řeší

Většinou kolem 33 let přichází v životě člověka období, kdy si klade otázky o smyslu a směřování svého života. Tyto filosofické otázky stojí v protikladu ke konzumnímu stylu života, který často vede do spirály dalšího konzumování.

Japonský princip ikigai nám poskytuje jednoduchý návod, jak objevit činnosti, které nás mohou nasměřovat k harmonickému a šťastnému životu. Ikigai si představme jako čtyři kružnice se vzájemným průnikem.

První kruh obsahuje aktivity, které milujeme dělat. Je potřeba zamyslet se, co dělám nejraději bez ohledu na okolnosti, počasí i peníze. Hledáme svoji vášeň.

Druhý kruh propojující se s prvním vyjadřuje to, v čem jsme dobří. Když něco děláme rádi a často, většinou se dopracujeme do bodu jisté zručnosti a profesionality.

A tady následuje další kruh – činnosti, které mě uživí. Pokud něco vášnivě miluji, dělám to dobře, tak si za to můžu nechat i zaplatit. To jsou mé dary, které můžu poskytovat světu.

Své životní poslání můžeme odhalit ve čtvrtém okruhu, který znázorňuje činnosti, které svět potřebuje. Jsou aktivity v předchozích tématech v souladu s celkem? Neubližujeme někomu nebo nezatěžujeme svět něčím?

Ikigai leží v průniku těchto kružnic a měl by obsahovat od každé činnosti část. Ikigai se často popisuje jako důvod, kvůli kterému jsme ochotni ráno vstát z postele o 2 hodiny dříve. Může to být velmi jednoduché – v životě budeme žít šťastně, pokud dokážeme transformovat svou vášeň do činností, které přispívají všeobecnému blahu. Hezký den přeji...

21. 09. 2017

Článek v časopisu Nový Fénix

Letos slaví terapie tmou v Česku desáté výročí. Zdálo by se, že oproti tisícileté tradici ve světě je to časová kapka v moři. Pravdou ale je, že za to desetiletí je terapie tmou u nás velmi úspěšná a stala se i velmi vyhledávanou. Především díky tomu, že jde o velmi jednoduchou, ale přitom vysoce funkční metodu sebepoznání, relaxace apod.

Bez nadsázky lze také říci, že terapie tmou v Česku je významný fenomén, svým způsobem světový unikát. Podle našich informací se většina pro veřejnost dostupných pobytových místností pro terapii tmou na světě nachází právě u nás, v České republice. Ač neexistuje přesný přehled, lze odhadnout, že poskytovatelů bude aktuálně okolo třiceti a „temných komor“ nejspíš přes padesát...

Celý článek si budete moci přečíst již v polovině října na stránkách časopisu Nový Fénix.

26. 07. 2017

Suchý floating

V souvislosti s konferencí v Portlandu uvedené v předchozím článku, by bylo vhodné zmínit se ještě o jedné relativní novince. Jak už jsme dříve informovali tak floating, coby nejbližší "příbuzný" terapie tmnou, je celosvětově rozšířenější než pobyty ve tmě. Často je využíván i jako forma krátkodobější relaxace, vyzkoušet si ho můžete rovněž hned na několika místech také v Česku. Ač je podstatou floatingu pobyt ve vodě, novým vynálezem je i tzv. suchý floating. Takže dámy v koktejlkách či pánové v oblecích - s chutí do toho:) Jak ta věc vypadá si můžete prohlédnout na následujícím obrázku: http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-uploads-prod/2016/05/Starpool-Zerobody_0012.jpg.

20. 07. 2017

Prezentace výzkumu terapie tmou v zahraničí

Pomalu nám končí třetí kolo (třetí rok) výzkumu, přesněji pobyty ve tmě, které absolvují studenti za účelem výzkumu. Výsledky budou samozřejmě dál teprve zpracovávány, ale v nejbližších měsících budou také prezentovány na významných zahraničních konferencích.

V měsící srpnu bude Mgr. Marek Malůš, Ph.D. představovat naše výsledky v oblasti psychologie na konferenci zaměřené na floating v Portlandu v USA. RNDr. Pavol Švorc, PhD. pak bude prezentovat v Rio de Janeiru v Brazílii výsledky na konferenci Světové unie fyziologických věd. Prezentace bude zaměřena na pozitivní vliv terapie tmou na srdeční činnost (srdeční tep a variabilitu srdečního tepu). V září pak budou na konferenci Federace evropských fyziologických věd ve Vídni prezentovány výsledky pozitivního vlivu nejen na srdeční činnost, ale také na automní nervový systém a zrak, především ozdravení oční sítnice.

 

09. 06. 2017

Může mít terapie tmou negativní účinky?

Článek níže není úplně nový, leč narazil jsem na něj právě teď. A je dobrý, proto rád sdílím, leč rád bych uvedl do mého osobního kontextu:

  1. Bojíte-li se tmy, tak asi terapii tmou nepodstoupíte. Ona opravdu není pro každého. Je především pro ty, kteří cítí, že by pro ně mohla být. Ač s prvním pobytem i dlouho váhají, třeba jako já 5 let:) Tma má rovněž neprávem negativní image. První dvě klíčová zjištění klientů hned po ponoření se do tmy jsou následující: překvapivě vše v absolutní tmě v pohodě zvládám a: tma je laskavá a já se v ní cítím pohodlně. Pobyt lze rovněž okamžitě ukončit: přivoláním opatrovníka, rozsvícením, opuštěním pobytové místnosti.
  2. S klinickou populací se v rámci pobytů ve tmě příliš v ČR zatím nepracuje. Leč měli jsme jednoho klienta se dvěma závažnými psychickými poruchami. Pod permanentním odborným dohledem aj. Výsledek: zlepšení po výstupu, přetrvávající zlepšení i po 4 měsících. A ejhle, na deprese nefunguje jen světlo, ale i tma:)
  3. No a tady je ten článek: http://www.reflex.cz/clanek/veda/72607/muze-mit-terapie-tmou-negativni-vliv-na-psychiku-cloveka.html

07. 06. 2017

Co máme nového?

Tak co máme nového v Centru terapie tmou? A že jsme se tedy docela dlouho na blogu neozvali..:) Nového je spousta. Začněme výzkumem: Podařilo se nám již třetím rokem zrealizovat výzkum pobytů ve tmě. Tento je jednoznačně nejvýznamnější, protože je zaměřen na zkoumání dvou klíčových hormonů - melatoninu a kortizolu. Bude nám ten tolik lidskému tělu prospěšný melatonin v průběhu pobytů opravdu stoupat? A co se bude dít s kortizolem? Budeme vědět už v srpnu, rádi povíme...

Další novinkou je obměna týmu. Jana se odstěhovala do svého vysněného domu v Bílých Karpatech, do týmu se připojil Michal, jeden z mých nejbližších lidí vůbec. Poznal jsem ho - no samozřejmě ve tmě. Na jeho opatrovnictví jsou už velmi příznivé reakce.

No a prázdniny se blíží, tak co si neužít opravdovou dovolenou, opravdový relax? Pochopitelně ve tmě. Jen přijďte, jste zváni:) Oproti původním úvahám budou přes prázdniny ještě provozovány všechny čtyři pobytové místnosti. Pak možná můj kamarád - soused dům prodá, my zase něco postavíme, prostě se uvidí..

A: děkujeme moc za Váš zájem o pobyt u nás.

19. 01. 2017

Jaká je vhodná délka pobytu ve tmě?

Délka pobytu ve tmě je nabízena jednotlivými poskytovateli různě. Někteří za minimální dobu považují 7 nocí, jiní dokonce 14 nocí, někde počet dní volitelný s ohledem na minimu, jinde jsou přijímány pouze násobky sedmi. V Centru terapie tmou pravděpodobně jako jediní žádné omezení neurčujeme, to však neznamená, že by počet nocí pro pobyt nebyl důležitý. Někdy je zájem i jen o dvě noci (tj. jeden celý den ve tmě). což opravdu podle našich zkušenosti má minimální význam. Výjimečně přijímáme klienty již na tři noci, což má velmi omezený význam, ale může to mít smysl pro ty, co plánují delší pobyt ve tmě a nejsou si jisti, jak se budou ve tmě cítit, jak budou pobyt ve tmě zvládat. Skutečné účinky tmy ovšem za tak krátkou dobu nestihnou zažít...

V minulém a předminulém roce probíhal výzkum pobytů ve tmě a ten jednoznačně potvrdil naše zkušenosti. Při dvou a třídenních pobytech nebyly zaznamenány významné změny, ty se naopak ukazují významně už při čtyřdenních pobytech. Stejně tak naše osobní zkušenosti a zkušenosti s klienty ukazují, že teprve třetí a především čtvrtý celý den (tj. při čtyřech, respektive pěti nocích ve tmě) dochází k zásadním posunům. Z těchto důvodu jsme se rozhodli dále poskytovat pobyty minimálně na pět nocí s tím, že doporučená délka, tj. sedm nocí se nemění. Samozřejmě každý další den může přinést další významné zisky, ale to už je na Vás...

16. 01. 2017

A ještě jedna báseň ze tmy

Hledíš do tmy
jako do duše
nitrem tvým
stal se prostor 2 na 3
a nic víc netuše
skládáš účty sám sobě
 
hledíš do tmy
sám v sobě
zrcadlu tmy
staví se duše
nejsi v hrobě
i když se to zdá
tady co je
to se zdá
a co se zdá
to rovněž tak je
 
tak hleď
myslí prozkoumej
každý kout
hloubi i šíři
ať můžeš zahubit
všechny hady i štíry.

11. 01. 2017

Poselství ze tmy

TMA je.

Je živá.

Tma je měkká a teplá, tma je dobrá.

Tma zná Tvé chutě, Tma je kreativní

Tma je útulná, tma je „doma“.

Tma je schovávaná…

Můžeš být nahý…, skákat…, ječet…, řvát,

tma se Ti nebude smát.

V pláči Tě tma obejme,

v explozi smích směje se s Tebou.

Tma je odpočinek,

tma je tancem Tvých smyslů i nadsmyslů,

Ve tmě se sen stává skutečností

a skutečnost stává se snem.

Tma je nanejvýš milosrdná a milující.

16. 12. 2016

Ještě nemáte vánoční dárek?

Vánoce se blíží kvapem a hned za nimi Nový rok, den, který je často plný novoročních předsevzetí. Pokud nemáte ještě všechny dárky, pobyt do tmy by mohl být vhodným tipem. Obzvláště pro ty, kteří se chtějí v roce 2017 opravdu někam posunout, či si svůj posun alespoň pořádně promyslet. Do 23.12. včetně nabízíme na pobyty zakoupené v tomto termínu 10 % slevu. Rádi Vám v případě Vašeho zájmu zašleme dárkový certifikát.

16. 12. 2016

Dojmy z pobytu ve tmě

Stále silněji a zásadněji vnímám určitý aspekt toho, o čem jsme spolu hovořili, schopnosti mentálně se stýkat s vlastním tělem, dotýkat se ho myslí. Nejkrásnější mi na tom připadá, že, jak se mi zdá, hlavním účelem této schopnosti je láska, kterou tím člověk svému tělu projevuje. Mám pocit, jakoby tělo nebo buňky v místě, kterého se myslí dotknu, vyloženě pookřály, poskočily radostí, že jsem si jich konečně všimla. Těla lidí žijí asi ve velké deprivaci a v jakémsi osamocení a nedostatku lásky ze strany duše, která je s nimi spojena. Mám pocit, že tělo každého člověka touží, aby se s ním mysl jeho "majitele" takto stýkala, takto splývala, byla s ním v jednotě ....
Je to podobné, jako u empatie k druhému člověku. Pokud s někým v určité situaci soucítím, tak se vlastně chvíli "tím člověkem stávám ". Jen tak jej můžu pochopit a přijmout. Samozřejmě tuto schopnost máme v běžném životě v určité více či méně omezené míře, ale může se to zlepšovat. Podobně se mysl ve chvíli, kdy se dotýká svého těla, tímto tělem jakoby stává. Mizí ta běžná oddělenost, dualita.
Takový vztah k vlastnímu tělu může vést ke zlepšení zdraví, ale třeba ani nemusí. Jak jsem se shodli, nejde o výsledek, nemá smysl dělat to účelově, smysl má samotný projev lásky......Podobně je tomu asi i s jídlem. Můžeme jíst zdravě, ale bez vnitřní lásky k sobě samému, ke svému tělu, to nemusí mít až tak velký efekt, může to být zase jen pouhá kalkulace - má dáti, dal. Pokud však tuto "dobrou" sebelásku v srdci chováme, pak naše tělo ví, že se nemusí bát ani potravin, které mu objektivně neprospívají a možná i škodí (tím nemyslím, že by se jimi člověk nacpával, ale nemusí z nich mít strach, pokud je sní.)

A ještě si stále více uvědomuji svobodu, kterou tma dává. Pro mě je v tuto chvíli tma svobodou. Možnost oprostit se od vizuality a vší podvědomé sebekontroly mě, mám ten dojem, vnitřně posílila a osvobodila. Mnohem méně přemýšlím o tom, co si někdo bude myslet o tom, co udělám, jak se zatvářím nebo jak se na něj podívám. Třeba pohled lidem na ulici do očí. Myslím, že to máme všichni - podívat se někomu v tramvaji do očí....to je výkon! Máme jakýsi nepatřičný pocit, říkáme si, co asi bude ten člověk myslet, jak si to bude vysvětlovat. Ten úkon od nás vyžaduje poměrně velkou mentální sílu. Teď se dívám lidem na ulici do očí a nemám z toho žádnou "pachuť sebekontroly" a v těch očích vidím zajímavé věci. Sklidila jsem už plno úsměvů. Jakoby na to lidé podvědomě čekali.
Dříve jsem se taky někdy odhodlala, ale přesto, jakoby "ego" překrylo vše a v pohledu těch lidí jsem nenašla nic zajímavého, takže mi přišlo zbytečné to dělat znovu. Teď jakoby spadla jakási neviditelná clona, kterou nám "já" dává před oči, abychom, i když se odhodláme a podíváme někomu na ulici do očí, stejně nic nezahlédli. Lidé jsou zajímaví a v jejich očích lze ledasco spatřit.
Shrnuto: mohu být k lidem velmi otevřená (což je i pohled do očí), pokud mám pro ně i pro sebe v srdci dostatek svobody (tj. nehodnotím se podle jejich hodnocení, nehodnotím je, nemám sklon brát si různé jejich projevy osobně).

 

01. 11. 2016

Sleva 20 % na pobyty v roce 2016

Tak a je tu listopad, nejpochmurnější měsíc v roce. A taky prosinec, měsíc zdlouhavého čekání na slunovrat, obzvláště pokud není sníh. Pro mne osobně jsou to ale dva nejvhodnější měsíce pro pobyt ve tmě. Využijte volné termíny do konce roku s tím, že kdo se rezervuje do 7. 11. včetně, má 20 % slevu na celý pobyt.

23. 10. 2016

Výzkum účinků pobytu ve tmě - dvouleté výročí

V těchto dnech si připomínáme už druhé výročí započetí výzkumu účinku pobytů ve tmě. Celkem proběhly dvě kola výzkumů (v prvním dvou a třídenní pobyty, ve druhém pak čtyřdenní) zaměřené na zjišťování vlivu na srdeční tep a jeho variabilitu, zrak, tělesnou váhu aj. Připravil jsem si k tomuto výročí seriál, který vás seznámí nejen s výsledky těchto výzkumů, ale také s výsledky předchozích výzkumů v České republice, historií výzkumů pobytů ve tmě ve světě a ve poslední řadě s našimi plány do budoucna.

Na úvod bych rád zveřejnil video z návštěvy emeritního profesora psychologie Petera Suedfelda z Univerzity v Britské Kolumbii, který je nejvýznamnější světovou kapacitou na výzkum technik omezené zevní stimulace (REST), kam patří i pobyty ve tmě. Profesor Suedfeld navštívil Centrum terapie tmou v Kozlovicích právě před lety, kdy nám pomáhal právě se zaměřením našeho výzkumu. Pro české tiulky klikněte prosím vpravo dole na tlačítko CC, pak zvolte češtinu. A pak potřebujete ještě chvilku trpělivosti, titulky začínají po úvodním povídání v čase 1:15.

 

23. 08. 2016

Tma, šišinka a melatonin

O tom, že pobyt ve tmě významně podporuje tvorbu melatoninu bylo psáno již vícekrát. Melatonin je rozhodně velmi prospěšný hormon, pozitivně působí např. na imunitní nebo kardiovaskulární systém. Je proto i přidáván do potravinových doplňků, ačkoli žádná vědecká studie jejich účinnost nepotvrdila. Melatonin je produkován šišinkou pouze za úplné tmy, jeho tvorba je při účasti světla (i např. při probuzení v ne zcela zatemněné místnosti) na dlouhou dobu přerušena. Podle výzkumů může nadměrné vystavování umělému světlu, ponocování, či práce na nočních směnách podporovat vznik chronických chorob, např. rakoviny.

Pokud byste se o šišinku, melatonin a poruchy způsobené umělým světlem zajímali více, vřele doporučuji článek http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/685-co-byste-meli-urcite-vedet-o-sisince-mozkove.

30. 07. 2016

Jirka: Byl jsem ve TMĚ!

Již delší dobu jsem chtěl něco udělat. Změnu ani né, ale něco. Rodina, práce,kamarádi - vše jak má být - ...ale co JÁ?! 
Brouzdám po motivačních videích a najednou slyším Jardu Duška, jak říká: "Byl jsem ve Tmě". Tak jsem to hned prolustroval a zjistil - to je ONO!!
Nejtěžší bylo najít v mém diáři aspoň 4 dny volna a skloubit je s volnými termíny ve Tmě. Vycházelo mi to za dva měsíce nebo za týden. 
No, ale kdo by vydržel čekat dva měsíce, zvítězilo - Hned. I tak mne to stálo 3 dny příprav, abych mohl s klidem odevzdat mobil a diář manželce.
Přijetí bylo vlídné, ještě pac a pusu manželce, pak se zavřou dveře a je to tu ......TMA !  Ale jaká? Ani to nejbarvitější popisování tmy v nějaké knize je 
jak sáček čaje na 3. litry vody. V chatce je tma, kterou nemá ani Rákosníček a která se nedá krájet ani motorovou pilou. Myslím, že je to tím, že chatka je navíc speciálně odhlučněná. Po všem tom životním shonu jsem ulehl a spal. Nastoupil jsem v podvečer, tak to bylo logické, ale nelogické bylo, že 
první návštěva s jídlem přišla až za tři dny - teda podle mně - neboť jsem 3x spal, 3x bděl, ale fakt prý bylo teprve druhý den poledne :-). 
Tak jsem se uklidnil a začal na sobě "pracovat". Ono, všichni si říkáme, jak nejsme Happy a OK, ale je zajímavé co TMA všechno zjeví (pod lampou největší tma, to známe).
Ale čistá - tedy - TICHÁ TMA,  to je jiný kalibr. Chtěl jsem o tom něco napsat, ale došlo mi, že by to vyznělo divně. Jsou to přeci jenom niterné záležitosti a ty si musíme trochu chránit. Jen být otevřený, ale vlastně nic neočekávat, aby vlastně mohlo něco přijít (a Vono to přijde - tomu věřte).
PS: Jenom střípek připojím - každý ho máme - ŽŽH - žebříčekživotníchhodnot, ale možná visí v předsíni na věšáku (ať ho všichni vidí )
Ale po pár dnech v TICHÉ TMĚ může být stejný nebo překopaný, ale v našem srdci!  A to si naši blízcí ......i dalecí zaslouží. No ne??

Tož krásný, pestrý, úžasný, barevný, ale i dramaticky-radostný pobyt ve TMĚ  přeje Jurášek z Milníku.