Centrum terapie tmou

31. 10. 2017

Náš článek v říjnovém čísle časopisu Fénix

Letos slaví terapie tmou v Česku desáté výročí. Zdálo by se, že oproti tisícileté tradici ve světě je to časová kapka v moři. Pravdou ale je, že za to desetiletí je terapie tmou u nás velmi úspěšná a stala se i velmi vyhledávanou. Především díky tomu, že jde o velmi jednoduchou, ale přitom vysoce funkční metodu sebepoznání, relaxace apod.
Bez nadsázky lze také říci, že terapie tmou v Česku je významný fenomén, svým způsobem světový unikát. Podle našich informací se většina pro veřejnost dostupných pobytových místností pro terapii tmou na světě nachází právě u nás, v České republice. Ač neexistuje přesný přehled, lze odhadnout, že poskytovatelů bude aktuálně okolo třiceti a „temných komor“ nejspíš přes padesát.
O terapii tmou byly u nás napsány také dvě knihy ze tří existujících. První knihu Terapie tmou napsal PhDr. Andrew Alois Urbiš. Druhou s názvem Průvodce terapií tmou, vydal nyní známý propagátor sebepoznání a osobnostního růstu Vladimír Böhm.
Unikátnost vztahu Česka k terapii tmou spočívá také v tom, že v posledních letech probíhá v rámci světa pouze v České republice výzkum vlivu pobytů ve tmě na lidský organismus. Poslední tři roky pak probíhá výzkum v Centru terapie tmou v Kozlovicích a je vedle oblasti psychologie zaměřen také na vliv na fyziologii člověka. Výsledky byly v letošním roce prezentovány také na významných konferencích ve Vídni, Riu de Janeiru nebo americkém Portlandu.
Co se týče fyziologie, konkrétně byly sledovány tři hlavní oblasti: EKG, HRV (variabilita srdečního tepu) a oční sítnice. A výsledky jsou velmi zajímavé… U EKG se prokázalo snížení tepu, což ukazuje na celkové zklidnění organismu a může mít také pozitivní vliv na lidi se zvýšenou srdeční frekvencí. Výsledky HRV ukazují na zlepšení fyzické kondice, doslova biologické mládnutí organismu.
Úplně nejlepší výsledky se zatím ukazují u oční sítnice. Její citlivost se po výstupu ze tmy zvyšuje, po čase se stabilizuje a vykazuje celkové zlepšení – i při měření po čtyřech měsících po výstupu ze tmy. Jednoduše lze říct, že dochází k ozdravení oční sítnice a zlepšení zraku.
Zatím asi nejzajímavější výzkum probíhal v letošním roce a byl zaměřen na měření hormonů. Prvním je kortizol, jehož zvýšená hladina poukazuje na zátěžové situace. Druhým je melatonin, který se tvoří právě především ve tmě a působí pozitivně na spánkový režim a údajně i proti volným radikálům, rakovině či stárnutí. Na výsledky výzkumů si ovšem musíme počkat až do jara 2018, kdy budou zpracovány.

 

 

08. 10. 2017

Ikigai – to, co mnoho lidí (ve tmě) řeší

Většinou kolem 33 let přichází v životě člověka období, kdy si klade otázky o smyslu a směřování svého života. Tyto filosofické otázky stojí v protikladu ke konzumnímu stylu života, který často vede do spirály dalšího konzumování.

Japonský princip ikigai nám poskytuje jednoduchý návod, jak objevit činnosti, které nás mohou nasměřovat k harmonickému a šťastnému životu. Ikigai si představme jako čtyři kružnice se vzájemným průnikem.

První kruh obsahuje aktivity, které milujeme dělat. Je potřeba zamyslet se, co dělám nejraději bez ohledu na okolnosti, počasí i peníze. Hledáme svoji vášeň.

Druhý kruh propojující se s prvním vyjadřuje to, v čem jsme dobří. Když něco děláme rádi a často, většinou se dopracujeme do bodu jisté zručnosti a profesionality.

A tady následuje další kruh – činnosti, které mě uživí. Pokud něco vášnivě miluji, dělám to dobře, tak si za to můžu nechat i zaplatit. To jsou mé dary, které můžu poskytovat světu.

Své životní poslání můžeme odhalit ve čtvrtém okruhu, který znázorňuje činnosti, které svět potřebuje. Jsou aktivity v předchozích tématech v souladu s celkem? Neubližujeme někomu nebo nezatěžujeme svět něčím?

Ikigai leží v průniku těchto kružnic a měl by obsahovat od každé činnosti část. Ikigai se často popisuje jako důvod, kvůli kterému jsme ochotni ráno vstát z postele o 2 hodiny dříve. Může to být velmi jednoduché – v životě budeme žít šťastně, pokud dokážeme transformovat svou vášeň do činností, které přispívají všeobecnému blahu. Hezký den přeji...

21. 09. 2017

Článek v časopisu Nový Fénix

Letos slaví terapie tmou v Česku desáté výročí. Zdálo by se, že oproti tisícileté tradici ve světě je to časová kapka v moři. Pravdou ale je, že za to desetiletí je terapie tmou u nás velmi úspěšná a stala se i velmi vyhledávanou. Především díky tomu, že jde o velmi jednoduchou, ale přitom vysoce funkční metodu sebepoznání, relaxace apod.

Bez nadsázky lze také říci, že terapie tmou v Česku je významný fenomén, svým způsobem světový unikát. Podle našich informací se většina pro veřejnost dostupných pobytových místností pro terapii tmou na světě nachází právě u nás, v České republice. Ač neexistuje přesný přehled, lze odhadnout, že poskytovatelů bude aktuálně okolo třiceti a „temných komor“ nejspíš přes padesát...

Celý článek si budete moci přečíst již v polovině října na stránkách časopisu Nový Fénix.

26. 07. 2017

Suchý floating

V souvislosti s konferencí v Portlandu uvedené v předchozím článku, by bylo vhodné zmínit se ještě o jedné relativní novince. Jak už jsme dříve informovali tak floating, coby nejbližší "příbuzný" terapie tmnou, je celosvětově rozšířenější než pobyty ve tmě. Často je využíván i jako forma krátkodobější relaxace, vyzkoušet si ho můžete rovněž hned na několika místech také v Česku. Ač je podstatou floatingu pobyt ve vodě, novým vynálezem je i tzv. suchý floating. Takže dámy v koktejlkách či pánové v oblecích - s chutí do toho:) Jak ta věc vypadá si můžete prohlédnout na následujícím obrázku: http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-uploads-prod/2016/05/Starpool-Zerobody_0012.jpg.

20. 07. 2017

Prezentace výzkumu terapie tmou v zahraničí

Pomalu nám končí třetí kolo (třetí rok) výzkumu, přesněji pobyty ve tmě, které absolvují studenti za účelem výzkumu. Výsledky budou samozřejmě dál teprve zpracovávány, ale v nejbližších měsících budou také prezentovány na významných zahraničních konferencích.

V měsící srpnu bude Mgr. Marek Malůš, Ph.D. představovat naše výsledky v oblasti psychologie na konferenci zaměřené na floating v Portlandu v USA. RNDr. Pavol Švorc, PhD. pak bude prezentovat v Rio de Janeiru v Brazílii výsledky na konferenci Světové unie fyziologických věd. Prezentace bude zaměřena na pozitivní vliv terapie tmou na srdeční činnost (srdeční tep a variabilitu srdečního tepu). V září pak budou na konferenci Federace evropských fyziologických věd ve Vídni prezentovány výsledky pozitivního vlivu nejen na srdeční činnost, ale také na automní nervový systém a zrak, především ozdravení oční sítnice.

 

09. 06. 2017

Může mít terapie tmou negativní účinky?

Článek níže není úplně nový, leč narazil jsem na něj právě teď. A je dobrý, proto rád sdílím, leč rád bych uvedl do mého osobního kontextu:

  1. Bojíte-li se tmy, tak asi terapii tmou nepodstoupíte. Ona opravdu není pro každého. Je především pro ty, kteří cítí, že by pro ně mohla být. Ač s prvním pobytem i dlouho váhají, třeba jako já 5 let:) Tma má rovněž neprávem negativní image. První dvě klíčová zjištění klientů hned po ponoření se do tmy jsou následující: překvapivě vše v absolutní tmě v pohodě zvládám a: tma je laskavá a já se v ní cítím pohodlně. Pobyt lze rovněž okamžitě ukončit: přivoláním opatrovníka, rozsvícením, opuštěním pobytové místnosti.
  2. S klinickou populací se v rámci pobytů ve tmě příliš v ČR zatím nepracuje. Leč měli jsme jednoho klienta se dvěma závažnými psychickými poruchami. Pod permanentním odborným dohledem aj. Výsledek: zlepšení po výstupu, přetrvávající zlepšení i po 4 měsících. A ejhle, na deprese nefunguje jen světlo, ale i tma:)
  3. No a tady je ten článek: http://www.reflex.cz/clanek/veda/72607/muze-mit-terapie-tmou-negativni-vliv-na-psychiku-cloveka.html

07. 06. 2017

Co máme nového?

Tak co máme nového v Centru terapie tmou? A že jsme se tedy docela dlouho na blogu neozvali..:) Nového je spousta. Začněme výzkumem: Podařilo se nám již třetím rokem zrealizovat výzkum pobytů ve tmě. Tento je jednoznačně nejvýznamnější, protože je zaměřen na zkoumání dvou klíčových hormonů - melatoninu a kortizolu. Bude nám ten tolik lidskému tělu prospěšný melatonin v průběhu pobytů opravdu stoupat? A co se bude dít s kortizolem? Budeme vědět už v srpnu, rádi povíme...

Další novinkou je obměna týmu. Jana se odstěhovala do svého vysněného domu v Bílých Karpatech, do týmu se připojil Michal, jeden z mých nejbližších lidí vůbec. Poznal jsem ho - no samozřejmě ve tmě. Na jeho opatrovnictví jsou už velmi příznivé reakce.

No a prázdniny se blíží, tak co si neužít opravdovou dovolenou, opravdový relax? Pochopitelně ve tmě. Jen přijďte, jste zváni:) Oproti původním úvahám budou přes prázdniny ještě provozovány všechny čtyři pobytové místnosti. Pak možná můj kamarád - soused dům prodá, my zase něco postavíme, prostě se uvidí..

A: děkujeme moc za Váš zájem o pobyt u nás.

19. 01. 2017

Jaká je vhodná délka pobytu ve tmě?

Délka pobytu ve tmě je nabízena jednotlivými poskytovateli různě. Někteří za minimální dobu považují 7 nocí, jiní dokonce 14 nocí, někde počet dní volitelný s ohledem na minimu, jinde jsou přijímány pouze násobky sedmi. V Centru terapie tmou pravděpodobně jako jediní žádné omezení neurčujeme, to však neznamená, že by počet nocí pro pobyt nebyl důležitý. Někdy je zájem i jen o dvě noci (tj. jeden celý den ve tmě). což opravdu podle našich zkušenosti má minimální význam. Výjimečně přijímáme klienty již na tři noci, což má velmi omezený význam, ale může to mít smysl pro ty, co plánují delší pobyt ve tmě a nejsou si jisti, jak se budou ve tmě cítit, jak budou pobyt ve tmě zvládat. Skutečné účinky tmy ovšem za tak krátkou dobu nestihnou zažít...

V minulém a předminulém roce probíhal výzkum pobytů ve tmě a ten jednoznačně potvrdil naše zkušenosti. Při dvou a třídenních pobytech nebyly zaznamenány významné změny, ty se naopak ukazují významně už při čtyřdenních pobytech. Stejně tak naše osobní zkušenosti a zkušenosti s klienty ukazují, že teprve třetí a především čtvrtý celý den (tj. při čtyřech, respektive pěti nocích ve tmě) dochází k zásadním posunům. Z těchto důvodu jsme se rozhodli dále poskytovat pobyty minimálně na pět nocí s tím, že doporučená délka, tj. sedm nocí se nemění. Samozřejmě každý další den může přinést další významné zisky, ale to už je na Vás...

16. 01. 2017

A ještě jedna báseň ze tmy

Hledíš do tmy
jako do duše
nitrem tvým
stal se prostor 2 na 3
a nic víc netuše
skládáš účty sám sobě
 
hledíš do tmy
sám v sobě
zrcadlu tmy
staví se duše
nejsi v hrobě
i když se to zdá
tady co je
to se zdá
a co se zdá
to rovněž tak je
 
tak hleď
myslí prozkoumej
každý kout
hloubi i šíři
ať můžeš zahubit
všechny hady i štíry.

11. 01. 2017

Poselství ze tmy

TMA je.

Je živá.

Tma je měkká a teplá, tma je dobrá.

Tma zná Tvé chutě, Tma je kreativní

Tma je útulná, tma je „doma“.

Tma je schovávaná…

Můžeš být nahý…, skákat…, ječet…, řvát,

tma se Ti nebude smát.

V pláči Tě tma obejme,

v explozi smích směje se s Tebou.

Tma je odpočinek,

tma je tancem Tvých smyslů i nadsmyslů,

Ve tmě se sen stává skutečností

a skutečnost stává se snem.

Tma je nanejvýš milosrdná a milující.

16. 12. 2016

Ještě nemáte vánoční dárek?

Vánoce se blíží kvapem a hned za nimi Nový rok, den, který je často plný novoročních předsevzetí. Pokud nemáte ještě všechny dárky, pobyt do tmy by mohl být vhodným tipem. Obzvláště pro ty, kteří se chtějí v roce 2017 opravdu někam posunout, či si svůj posun alespoň pořádně promyslet. Do 23.12. včetně nabízíme na pobyty zakoupené v tomto termínu 10 % slevu. Rádi Vám v případě Vašeho zájmu zašleme dárkový certifikát.

16. 12. 2016

Dojmy z pobytu ve tmě

Stále silněji a zásadněji vnímám určitý aspekt toho, o čem jsme spolu hovořili, schopnosti mentálně se stýkat s vlastním tělem, dotýkat se ho myslí. Nejkrásnější mi na tom připadá, že, jak se mi zdá, hlavním účelem této schopnosti je láska, kterou tím člověk svému tělu projevuje. Mám pocit, jakoby tělo nebo buňky v místě, kterého se myslí dotknu, vyloženě pookřály, poskočily radostí, že jsem si jich konečně všimla. Těla lidí žijí asi ve velké deprivaci a v jakémsi osamocení a nedostatku lásky ze strany duše, která je s nimi spojena. Mám pocit, že tělo každého člověka touží, aby se s ním mysl jeho "majitele" takto stýkala, takto splývala, byla s ním v jednotě ....
Je to podobné, jako u empatie k druhému člověku. Pokud s někým v určité situaci soucítím, tak se vlastně chvíli "tím člověkem stávám ". Jen tak jej můžu pochopit a přijmout. Samozřejmě tuto schopnost máme v běžném životě v určité více či méně omezené míře, ale může se to zlepšovat. Podobně se mysl ve chvíli, kdy se dotýká svého těla, tímto tělem jakoby stává. Mizí ta běžná oddělenost, dualita.
Takový vztah k vlastnímu tělu může vést ke zlepšení zdraví, ale třeba ani nemusí. Jak jsem se shodli, nejde o výsledek, nemá smysl dělat to účelově, smysl má samotný projev lásky......Podobně je tomu asi i s jídlem. Můžeme jíst zdravě, ale bez vnitřní lásky k sobě samému, ke svému tělu, to nemusí mít až tak velký efekt, může to být zase jen pouhá kalkulace - má dáti, dal. Pokud však tuto "dobrou" sebelásku v srdci chováme, pak naše tělo ví, že se nemusí bát ani potravin, které mu objektivně neprospívají a možná i škodí (tím nemyslím, že by se jimi člověk nacpával, ale nemusí z nich mít strach, pokud je sní.)

A ještě si stále více uvědomuji svobodu, kterou tma dává. Pro mě je v tuto chvíli tma svobodou. Možnost oprostit se od vizuality a vší podvědomé sebekontroly mě, mám ten dojem, vnitřně posílila a osvobodila. Mnohem méně přemýšlím o tom, co si někdo bude myslet o tom, co udělám, jak se zatvářím nebo jak se na něj podívám. Třeba pohled lidem na ulici do očí. Myslím, že to máme všichni - podívat se někomu v tramvaji do očí....to je výkon! Máme jakýsi nepatřičný pocit, říkáme si, co asi bude ten člověk myslet, jak si to bude vysvětlovat. Ten úkon od nás vyžaduje poměrně velkou mentální sílu. Teď se dívám lidem na ulici do očí a nemám z toho žádnou "pachuť sebekontroly" a v těch očích vidím zajímavé věci. Sklidila jsem už plno úsměvů. Jakoby na to lidé podvědomě čekali.
Dříve jsem se taky někdy odhodlala, ale přesto, jakoby "ego" překrylo vše a v pohledu těch lidí jsem nenašla nic zajímavého, takže mi přišlo zbytečné to dělat znovu. Teď jakoby spadla jakási neviditelná clona, kterou nám "já" dává před oči, abychom, i když se odhodláme a podíváme někomu na ulici do očí, stejně nic nezahlédli. Lidé jsou zajímaví a v jejich očích lze ledasco spatřit.
Shrnuto: mohu být k lidem velmi otevřená (což je i pohled do očí), pokud mám pro ně i pro sebe v srdci dostatek svobody (tj. nehodnotím se podle jejich hodnocení, nehodnotím je, nemám sklon brát si různé jejich projevy osobně).

 

01. 11. 2016

Sleva 20 % na pobyty v roce 2016

Tak a je tu listopad, nejpochmurnější měsíc v roce. A taky prosinec, měsíc zdlouhavého čekání na slunovrat, obzvláště pokud není sníh. Pro mne osobně jsou to ale dva nejvhodnější měsíce pro pobyt ve tmě. Využijte volné termíny do konce roku s tím, že kdo se rezervuje do 7. 11. včetně, má 20 % slevu na celý pobyt.

23. 10. 2016

Výzkum účinků pobytu ve tmě - dvouleté výročí

V těchto dnech si připomínáme už druhé výročí započetí výzkumu účinku pobytů ve tmě. Celkem proběhly dvě kola výzkumů (v prvním dvou a třídenní pobyty, ve druhém pak čtyřdenní) zaměřené na zjišťování vlivu na srdeční tep a jeho variabilitu, zrak, tělesnou váhu aj. Připravil jsem si k tomuto výročí seriál, který vás seznámí nejen s výsledky těchto výzkumů, ale také s výsledky předchozích výzkumů v České republice, historií výzkumů pobytů ve tmě ve světě a ve poslední řadě s našimi plány do budoucna.

Na úvod bych rád zveřejnil video z návštěvy emeritního profesora psychologie Petera Suedfelda z Univerzity v Britské Kolumbii, který je nejvýznamnější světovou kapacitou na výzkum technik omezené zevní stimulace (REST), kam patří i pobyty ve tmě. Profesor Suedfeld navštívil Centrum terapie tmou v Kozlovicích právě před lety, kdy nám pomáhal právě se zaměřením našeho výzkumu. Pro české tiulky klikněte prosím vpravo dole na tlačítko CC, pak zvolte češtinu. A pak potřebujete ještě chvilku trpělivosti, titulky začínají po úvodním povídání v čase 1:15.

 

23. 08. 2016

Tma, šišinka a melatonin

O tom, že pobyt ve tmě významně podporuje tvorbu melatoninu bylo psáno již vícekrát. Melatonin je rozhodně velmi prospěšný hormon, pozitivně působí např. na imunitní nebo kardiovaskulární systém. Je proto i přidáván do potravinových doplňků, ačkoli žádná vědecká studie jejich účinnost nepotvrdila. Melatonin je produkován šišinkou pouze za úplné tmy, jeho tvorba je při účasti světla (i např. při probuzení v ne zcela zatemněné místnosti) na dlouhou dobu přerušena. Podle výzkumů může nadměrné vystavování umělému světlu, ponocování, či práce na nočních směnách podporovat vznik chronických chorob, např. rakoviny.

Pokud byste se o šišinku, melatonin a poruchy způsobené umělým světlem zajímali více, vřele doporučuji článek http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/685-co-byste-meli-urcite-vedet-o-sisince-mozkove.

30. 07. 2016

Jirka: Byl jsem ve TMĚ!

Již delší dobu jsem chtěl něco udělat. Změnu ani né, ale něco. Rodina, práce,kamarádi - vše jak má být - ...ale co JÁ?! 
Brouzdám po motivačních videích a najednou slyším Jardu Duška, jak říká: "Byl jsem ve Tmě". Tak jsem to hned prolustroval a zjistil - to je ONO!!
Nejtěžší bylo najít v mém diáři aspoň 4 dny volna a skloubit je s volnými termíny ve Tmě. Vycházelo mi to za dva měsíce nebo za týden. 
No, ale kdo by vydržel čekat dva měsíce, zvítězilo - Hned. I tak mne to stálo 3 dny příprav, abych mohl s klidem odevzdat mobil a diář manželce.
Přijetí bylo vlídné, ještě pac a pusu manželce, pak se zavřou dveře a je to tu ......TMA !  Ale jaká? Ani to nejbarvitější popisování tmy v nějaké knize je 
jak sáček čaje na 3. litry vody. V chatce je tma, kterou nemá ani Rákosníček a která se nedá krájet ani motorovou pilou. Myslím, že je to tím, že chatka je navíc speciálně odhlučněná. Po všem tom životním shonu jsem ulehl a spal. Nastoupil jsem v podvečer, tak to bylo logické, ale nelogické bylo, že 
první návštěva s jídlem přišla až za tři dny - teda podle mně - neboť jsem 3x spal, 3x bděl, ale fakt prý bylo teprve druhý den poledne :-). 
Tak jsem se uklidnil a začal na sobě "pracovat". Ono, všichni si říkáme, jak nejsme Happy a OK, ale je zajímavé co TMA všechno zjeví (pod lampou největší tma, to známe).
Ale čistá - tedy - TICHÁ TMA,  to je jiný kalibr. Chtěl jsem o tom něco napsat, ale došlo mi, že by to vyznělo divně. Jsou to přeci jenom niterné záležitosti a ty si musíme trochu chránit. Jen být otevřený, ale vlastně nic neočekávat, aby vlastně mohlo něco přijít (a Vono to přijde - tomu věřte).
PS: Jenom střípek připojím - každý ho máme - ŽŽH - žebříčekživotníchhodnot, ale možná visí v předsíni na věšáku (ať ho všichni vidí )
Ale po pár dnech v TICHÉ TMĚ může být stejný nebo překopaný, ale v našem srdci!  A to si naši blízcí ......i dalecí zaslouží. No ne??

Tož krásný, pestrý, úžasný, barevný, ale i dramaticky-radostný pobyt ve TMĚ  přeje Jurášek z Milníku.

18. 05. 2016

Terapie tmou opět ve Forbesu

Na počátku března jsem informoval, že se díky Ondrovi Homolovi z firmy Corinth dostala terapie tmou do časopisu Forbes. A teď je terapie tmou ve Forbesu opět, tentokrát se dokonce „provalilo“, že šlo o zkušenosti z pobytu u nás. To je určitě skvělá reklama pro tuto jednoduchou a přitom vysoce efektivní metodu relaxace, sebepoznání a osobnostního posunu. Současně mne to vybízí přidat pár řádek z pozice poskytovatele terapie tmou a opatrovníka, protože mnohé přínosy proudí od klientů rovněž na tuto  „druhou stranu“.
Na třetí místo pomyslné bedny bych dal skutečnost, že od člověka, co přijde do tmy, vždy získám nějakou cennou informaci – tipy na zajímavou knihu, hudbu, místo, informační zdroj, zkušenosti s dalšími metodami sebepoznání aj., aj. Na druhé místo bych umístil něco, co by se dalo nazvat zlepšením kvality mého života: jsem více doma, více v přírodě, jím vegetariánskou stravu, co připravuji do tmy, povídám si denně se zajímavými lidmi. 
Úplně necennější ale je, že z některých lidí kteří do tmy přijdou, se stanou mí blízcí přátelé. Často nejbližší přátelé navíc se schopností posouvat můj život – zrcadlově k tomu, jak dokáže pobyt ve tmě posouvat život jim. Nikdy jsem neměl tolik přátel navíc mně tak blízkých - a za to díky nejvíc. Tak snad přijdeš, Ondro, letos zase... A tady je ten článek: http://www.forbes.cz/jak-jsem-stravil-sedm-dni-v-naproste-tme-a-absolutne-si-vycistil-hlavu 

04. 05. 2016

Setkání s profesorem Grofem

Informovali jsem profesora Grofa o výzkumu pobytů ve tmě! Marku Malůšovi, koordinátorovi výzkumu, který byl mimo jiné teď prováděn 2 roky v Kozlovicích, se s ním podařilo setkat v pondělí po přednášce v ostravském Gongu. Světoznámý psycholog, „vynálezce“ holotropního dýchání, těch pár minut co bylo k dispozici trpělivě naslouchal o našem výzkumném snažení, jeho předběžných výsledcích a byl rovněž obdarován knihou pojednávající o výzkumu pobytů ve tmě a floatingu. Tak třeba to byla první vlaštovka k užšímu kontaktu, jako se to před necelými dvěma lety podařilo s profesorem Peterem Suedfeldem. Rozhodně to bylo příjemné setkání s výjimečnou osobností, která ten večer na svou přednášku přilákala okolo tisíce lidí. Marku, skvěle:)

25. 04. 2016

Zážitek ze tmy - dvě "sestry" ve stejný čas

Tma byla nakonec úplně jiná, než jsme čekaly (klasicky). Šla jsem do ní s tím, že přijde katarze, budu se v ní potácet a řešit si svou Tmu, špínu a mnohaleté nánosy, že ji propláču a prokřičím.

Nebylo tomu tak. Tma byla naprosto klidná, jiná, jako závoj před zrcadlem, kterého není třeba se bát. Bojíme se pouze neznáma v ní a v sobě, bojíme se sami sebe. 

Když odhodíme masky a budeme každý tím, kým jsme, bez lží, manipulací a přetvářky, bude nám lépe. Zkuste to třeba hned teď.

Jak už jsem napsala, čekala jsem katarzi, nestalo se to.

Pravda je, že to bylo dost možná i tím, že jsme kompletně se sestřičkou zbořily systém (představy o tom, jak budu jist pouze bezlepkovou veganskou stravu a nekompromisně se čistit se rozplynul ve formě chleba s máslem a panákem před nástupem). Pokračovaly jsme tím, že jsme se navštěvovaly, což opravdu není běžně a musím říct, že tyto hovory mi daly stejně, jako tma sama. Chvílemi jsem si připadala jako zvířátko, které jen spí, jí, pije a chodí na záchod. Ale díky tomu jsem si dost vyřešila svůj postoj k jídlu, o kterém jsem si myslela, že už je v pořádku. 

Ve tmě všechno vypadá veliké, prostor, ve kterém jste, Svět, vesmír. Zjistila jsem, že se nebojíme tmy, jako takové, ale neznáma v ní a dost možná sami sebe. Myšlenky první dny víří jako utržené ze řetězu, ale pak se klidní a klidní a dost možná nastane okamžik, kdy nemyslíte vůbec na nic a věřte, té to pro mne byl okamžik nejvyšší blaženosti, protože se mi to v minulosti snad nikdy nepovedlo. A tma svítí a víří, vypadá jako tekutá a jindy jako samet, který máte potřebu pohladit. Pro její svit jsem si v ní připadala jako v noci za úplňku a mysl se mi snažila tvořit prostor kolem mě. Často jsem se v místnosti dost nesmyslně ztratila a dokonce několikrát, jako správná dáma narazila čumákem do dveří, zdi, křesla, nebo postele.

Což vás dokonale vrátí do reality.

Ve tmě se Vám mění sny, jsou živější, zářivější, víc opravdové. Najednou pak víte, co je v životě důležité a co Vás jen zatěžuje. Že vše, co se děje, má nějaký důvod. Často není nutné jej ale hledat, vypnout hlavu a věci se začnou dít. DOVOLIT SI, UVOLNIT SE.

A pak přijde ten okamžik, kdy vyjdete ven, motá se Vám ze světla hlava a vidíte a vnímáte Svět jinak, je barevnější a krásnější.

16. 04. 2016

Moje počáteční nenávist vůči tmě.

Moc mne potěšil a současně i pobavil příspěvek o vztahu ke "tmě" od Pavola Švorce, koordinátora "lékařské" části našeho výzkumu: 

Jsem člověk jako vy a po pravdě nesnáším tmu. Tma omezuje člověka v pohybu, tma omezuje člověka v myšlení a tma omezuje člověka v tom správném fungování. A k tomu jsem vědec …. A proč by mně měla tma zajímat? Vždyť tma je jenom absence světla. Každá kultura považovala tmu za něco špatného, možná mystického, ale hlavně tomu nikdo nevěnoval zvláštní pozornost. Teda pokud bylo světlo, tak všechno poukazovalo na harmonii a pohodu. A najednou se ocitám ve společnosti lidí, kterých tma fascinuje. Ptám se sám sebe …. Co to je za grupu lidí. To je nějaká sekta? Je to fanatický klub? JE TO AŽ TAK ZAJÍMAVÉ? A podívám se zpátky do mého života a uvědomuji si, že nějaké to čaro to má v sobě. Bůh mně obdařil nádherným dítětem, a když jde spát tak s manželkou respektujeme tu bazální věc, že se to dítě nesnažíme rušit světlem, když víme, že spí. Ale to není to gro věcí. Vím, že moje dítě spí, a když jdu na cigaretu na balkón nebo na záchod tak najednou jsem v tom prostředí, které jsem tak nesnášel. Jsem ve tmě …. Ztrácím orientaci, ztrácím sebevnímání … ale jsem tam. Najednou vidím můj byt v úplně jiné dimenzi. Orientace zrakem je zbytečná a až pak si člověk uvědomí, že má ruce. Najednou začne člověk využívat své polštářky na prstech jen proto, aby nabyl nový rozměr svého chápání …. A to všechno v tom prázdném bytě, kde je tma. Jenom já si chci dát to cigáro a já chci jít na záchod. A udělám všechno proto, abych pochopil tmu. Naučím se ji chápat, naučím se ji vážit a hlavně naučím se v ní orientovat. Není to o cigaretě a ani o záchodu. To jsou jenom triviální potřeby člověka.  Je to o tom, že se člověk naučí rozumět tmě a brát ji jako součást toho, co nesnáší. Výhodou je, že ta prostá tma najednou upgraduje člověka. Začne cítit, vnímat, čichat a slyšet. A najednou sedím na balkoně a snažím se uniknout veškerému světlu z ulice a raději si sednu na zem, kde vím že pouliční světlo nebude mít na mně dosah a vychutnám jsi to cigáro protože mi to umožni se zahloubit sám do sebe a udělat jsi pořádek v životě. Pokud to není až tak vážné nutkání na cigaretu, tak dám raději přednost záchodu. Sklopím záchodovou mísu sednu si, a když zavřu dveře tak najednou nejsem…. . Peru se svýma démony a vím, že to vyhraju protože jsem mysticky v jejich teritoriu. A oni ví, že jsem tam šel dobrovolně a s ochotou něco udělat se svým životem. A k tomu jsem vědec ….. musím tmu pochopit, musím vědět, co chce tma po mně …. Musím vědět, jak si ji můžu ochočit. MUSÍM JI ZKOUMAT…