Výzkum - zase a zase


Tak nám právě začalo již čtvrté kolo výzkumu zaměřeného na fyziologické změny při pobytech ve tmě. Výzkum bude probíhat do konce ledna ve spolupráci s lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Zaměřen je na měření EKG, variability srdečního tepu a oční sítnice, což jsou mimochodem právě ty tři parametry, které se podle našich dosavadních zjištění mění pobyty ve tmě nejvíce k lepšímu.