Poselství ze tmy


TMA je.

Je živá.

Tma je měkká a teplá, tma je dobrá.

Tma zná Tvé chutě, Tma je kreativní

Tma je útulná, tma je „doma“.

Tma je schovávaná…

Můžeš být nahý…, skákat…, ječet…, řvát,

tma se Ti nebude smát.

V pláči Tě tma obejme,

v explozi smích směje se s Tebou.

Tma je odpočinek,

tma je tancem Tvých smyslů i nadsmyslů,

Ve tmě se sen stává skutečností

a skutečnost stává se snem.

Tma je nanejvýš milosrdná a milující.