Opatrovníkův návrat


Tak jsem se po pár letech vrátil k práci opatrovníka.. A je to velmi příjemný pocit, připomíná mi to, kolikrát jsme se s kolegy opatrovníky shodli na tom, že je to snad práce snů. Je to práce svým způsobem jednoduchá. Na začátku si vyměníme dva maily, vy pak přijdete, odejdete a je to hotové. Většinou už se nikdy neuvidíme, ač jsme raději, když se nám vracíte. Je to také práce kreativní, vždyť vždycky jsem říkal, že vaření je možná nejjednodušší tvoření. Ale nejen to.
Především je to práce velmi vděčná. V průběhu pobytu se nám měníte a vybarvujete, vyměňujeme si často navzájem podobné zážitky a cenné informace a pak od nás odcházíte proměněni nadšením, s novou chutí a novými nápady do života.
Moc vám všem děkujeme, že k nám chodíte. A já osobně děkuji i těm dvěma konkrétním, co u nás právě pobývají.