Můj tradiční předvánoční pobyt


Můj tradiční předvánoční pobyt proběhl díky výměně termínu s jedním klientem letos už na konci října.. Hlavním tématem bylo fungování mysli, výtečným průvodcem mi byla má oblíbená audiokniha Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolleho. Mysl se ve tmě zklidňuje jednak tím, že nemusí permanentně vyhodnocovat spousty dat z prostorového vidění, jednak cca po dvou dnech ve tmě mizí i myšlenky na "úkoly" vnějšího světa. A mysl pak začíná fungovat normálně, obzvláště pokud s myslí ve tmě systematicky pracujeme.
Naprosté většině lidí v naprosté většině času funguje mysl jako věčně hrající rádio, zklidňující se jen ve výjimečných případech. Ve tmě však mysl získá dvě jiné, diametrálně odlišné polohy, které jsou základem správně fungující mysli. Tou první je bezmyšlenkovost, která je základem meditace a díky níž se vytváří prostor pro intuice, inspirace a imaginace. Druhou pak je aktivní fungování mysli, kdy pustíte do mentálního mlýnku problém, který řešíte. Vyladěná mysl vám problém dokonale zpracuje a vy pak mysl vypnete, či přepnete na jiný problém.
A ze tmy pak vycházite v situaci, kdy mysl je vaším dobrým sluhou a ne zlým pánem..