Jaká je vhodná délka pobytu ve tmě?


Délka pobytu ve tmě je nabízena jednotlivými poskytovateli různě. Někteří za minimální dobu považují 7 nocí, jiní dokonce 14 nocí, někde počet dní volitelný s ohledem na minimu, jinde jsou přijímány pouze násobky sedmi. V Centru terapie tmou pravděpodobně jako jediní žádné omezení neurčujeme, to však neznamená, že by počet nocí pro pobyt nebyl důležitý. Někdy je zájem i jen o dvě noci (tj. jeden celý den ve tmě). což opravdu podle našich zkušenosti má minimální význam. Výjimečně přijímáme klienty již na tři noci, což má velmi omezený význam, ale může to mít smysl pro ty, co plánují delší pobyt ve tmě a nejsou si jisti, jak se budou ve tmě cítit, jak budou pobyt ve tmě zvládat. Skutečné účinky tmy ovšem za tak krátkou dobu nestihnou zažít...

V minulém a předminulém roce probíhal výzkum pobytů ve tmě a ten jednoznačně potvrdil naše zkušenosti. Při dvou a třídenních pobytech nebyly zaznamenány významné změny, ty se naopak ukazují významně už při čtyřdenních pobytech. Stejně tak naše osobní zkušenosti a zkušenosti s klienty ukazují, že teprve třetí a především čtvrtý celý den (tj. při čtyřech, respektive pěti nocích ve tmě) dochází k zásadním posunům. Z těchto důvodu jsme se rozhodli dále poskytovat pobyty minimálně na pět nocí s tím, že doporučená délka, tj. sedm nocí se nemění. Samozřejmě každý další den může přinést další významné zisky, ale to už je na Vás...