Ikigai – to, co mnoho lidí (ve tmě) řeší


Většinou kolem 33 let přichází v životě člověka období, kdy si klade otázky o smyslu a směřování svého života. Tyto filosofické otázky stojí v protikladu ke konzumnímu stylu života, který často vede do spirály dalšího konzumování.

Japonský princip ikigai nám poskytuje jednoduchý návod, jak objevit činnosti, které nás mohou nasměřovat k harmonickému a šťastnému životu. Ikigai si představme jako čtyři kružnice se vzájemným průnikem.

První kruh obsahuje aktivity, které milujeme dělat. Je potřeba zamyslet se, co dělám nejraději bez ohledu na okolnosti, počasí i peníze. Hledáme svoji vášeň.

Druhý kruh propojující se s prvním vyjadřuje to, v čem jsme dobří. Když něco děláme rádi a často, většinou se dopracujeme do bodu jisté zručnosti a profesionality.

A tady následuje další kruh – činnosti, které mě uživí. Pokud něco vášnivě miluji, dělám to dobře, tak si za to můžu nechat i zaplatit. To jsou mé dary, které můžu poskytovat světu.

Své životní poslání můžeme odhalit ve čtvrtém okruhu, který znázorňuje činnosti, které svět potřebuje. Jsou aktivity v předchozích tématech v souladu s celkem? Neubližujeme někomu nebo nezatěžujeme svět něčím?

Ikigai leží v průniku těchto kružnic a měl by obsahovat od každé činnosti část. Ikigai se často popisuje jako důvod, kvůli kterému jsme ochotni ráno vstát z postele o 2 hodiny dříve. Může to být velmi jednoduché – v životě budeme žít šťastně, pokud dokážeme transformovat svou vášeň do činností, které přispívají všeobecnému blahu. Hezký den přeji...