A ještě jedna báseň ze tmy


Hledíš do tmy
jako do duše
nitrem tvým
stal se prostor 2 na 3
a nic víc netuše
skládáš účty sám sobě
 
hledíš do tmy
sám v sobě
zrcadlu tmy
staví se duše
nejsi v hrobě
i když se to zdá
tady co je
to se zdá
a co se zdá
to rovněž tak je
 
tak hleď
myslí prozkoumej
každý kout
hloubi i šíři
ať můžeš zahubit
všechny hady i štíry.