5 let výročí založení Centra terapie tmou


Právě dnešek je pro nás velmi významným dnem. Přesně před pěti lety nastoupil naši terapii tmou první klient. A událo se za těch 5 let nemálo...
O naší terapii tmou se psalo nejen v českých, ale i ve významných zahraničních periodikách. Osobně nás navštívil nestor světového výzkumu pobytů ve tmě Dr. Peter Suedfeld. Proběhla už 3 kola výzkumů pobytů ve tmě na lidský organismus, jejich výsledky byly prezentovány na významných českých, evropských a amerických konferencích. Ale to není to, co nás těší úplně nejvíc.
Za tu dobu naším Centrem prošla více než půltisícovka klientů. Jejich životy se proměnily díky zážitkům z terapie tmou. K lepšímu. Někteří se nám vrátili, někteří se vracejí pravidelně. Jiní zase poslali k nám na terapii tmou příbuzné, přátele. A to nás moc těší.
Mne osobně těší ještě jedna věc opravdu velmi. Můj život se za posledních 5 let zásadně proměnil. Ač jsem se vždy snažil věnovat smysluplným věcem, nikdy předtím jsem nic smysluplnějšího nedělal. Z některých z vás se stali partneři provozu Centra, z některých mí přátelé, z některých dokonce nejlepší přátelé. A za to osobně moc děkuji.
Děkujeme vám všem za vaši přízeň a za to, co vám "naše tma" mohla darovat.

Roman Barták, zakladatel a ředitel Centra terapie tmou